Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Jesterminals niet 
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de
hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een
product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of 
voorwaarde is besteld, kan Jesterminals weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de
verkeerd weergegeven prijs of voorwaarde. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze
site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Jesterminals zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in
deze website voorkomen noch voor enige eventuele gevolgschade die hieruit kan voortkomen.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving
van deze website komt toe aan Jesterminals en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Jesterminals is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden
geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks evenals de informatie over Jesterminals geplaatst op sites
van derden.

Jesterminals behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina
op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.